Rasicom Oy on vuonna 2004 perustettu yritys,yrityksen toiminta sijoittuu Uudellemaalle.Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019-2020 n. 3milj. 2020-2021 liikevaihtomme alkaa lähestyä 5milj. rajaa.

Tilaajan kohteet Rasicomille ovat liikevaihdoltaan 0,3-1,5milj. Eli keskikokoisista kohteista suuriin.

Rasicom Oy tekee pääsääntöisesti uudisrakentamista. Olemme erikoistuneet betonielementtiasennukseen ja paikallavalettaviin rakenteisiin.
- perustukset
- elementtiasennukset
- Paikallavalettavat rakenteet

Rasicom Oy tekee tilaajille alihankintaa kokonaisurakoista osaurakoihin. Tarjoamme yksikköhintaista, tai laajempaa kokonaisurakkaa tilaajille.Yrityksessämme toimii yrityksen omistajien lisäksi kolme työnjohtajaa. Lisäksi Mika Moksen on nimitetty 2020 jälkityövastaavaksi yritykseemme.

Yrityksemme tekee kohteisiinsa oman työsuunnitteluaikataulun, sekä elementtiasennussuunnitelman tarvittaessa. Aikataulut hoidetaan Tocoman aikatauluohjelmalla. Jälkityöt, työmaiden reklamoinnit tilaajan avuksi tavaran toimittajille kuvin tehdään congrid ohjelmalla.

Yrityksellämme on 5 elementtiryhmää ja kaksi paikallavalettavien kohteiden ryhmää. Kokonaisvahvuus 30. Alihankkijoita on vielä 4 ryhmää.

Yrityksellä on koulutettu henkilökunta. Viimeisimpänä kaikki asentajamme ovat käyneet alamieskoulutuksen 2020.